Földrajzi helyek mutatója

(Lajta) Bruck
A földrajzi név mai névalakja: