Földrajzi helyek mutatója

Dahme
A földrajzi név mai névalakja:
A földrajzi helyet említő szócikk(ek):
Ulbricht, Richard (... dahme-i... dahme-i ...)