Földrajzi helyek mutatója

Nagyszeben
A földrajzi név mai névalakja:
A földrajzi helyet említő szócikk(ek):
Seipelt, Joseph (... Nagyszebenben ...)
Suller János (... Nagyszebenben ...)
Székács Elemér (... Nagyszebenben ...)
Windisch Alajos (... Nagyszebenben ...)