Földrajzi helyek mutatója

Pest
A földrajzi név mai névalakja:
Előfordulás(ok) születési helyként:
A földrajzi helyet említő szócikk(ek):
Alber János (... pesti... pesti... pesti ...)
Andrássy Gyula (... pesti ...)
Bakodi József (... pesti... Pestre ...)
Cenner Lajos (... Pesten ...)
Czéh Sándor, ifj. (... Pesten ...)
Cselley János (... Pesten ...)
Dettelbach Gaudencz Lipót (... Pesten,... Pesten, ...)
Eiszler József (... Pest ...)
Hoffmann Sebestyén (... Pesten ...)
Hóman Ottó (... pesti ...)
Horánszky Nándor (... pesti... Pesten ...)
Hornyánszky Viktor György (... Pesten ...)
Hönel Béla Albert (... pesti ...)
Joachim József (... pesti... Pesten.... Pesten ...)
Karácson Mihály (... Pesten... pesti ...)
Khuen-Héderváry Károly (... Pesten ...)
Kosutány Tamás (... pesti ...)
Köhler Vilmos (... pesti ...)
Króner Lajos (... pesti ...)
Lenau, Nikolaus (... pesti ...)
Mosonyi Mihály (... Pestre... Pesten ...)
Nagy Jenő (... pesti ...)
Nendtvich Károly Miksa (... pesti... pesti ...)
Óvári József (... pesti ...)
Peck Ágoston (... Pesten ...)
Péterfy Sándor (... pesti ...)
Pulszky Ágost (... pesti ...)
Randweg Mihály (... pesti ...)
Rauchbauer Károly (... Pesti ...)
Reisinger János (... pesti ...)
Richter Rudolf (... Pesten ...)
Rodiczky Jenő (... Pesten... pesti ...)
Schőlskorn János (... Pesten ...)
Schvarcz Gyula (... Pesten ...)
Seipelt, Joseph (... Pesten ...)
Simonyi Iván (... Pesten... Pesten ...)
Sina György, II. (... Pest ...)
Sina János (... Pest ...)
Szále János Ignác (... pesti ...)
Thallmayer Viktor (... Pesten ...)
Torkos Mihály (... pesti ...)
Veigelsberg Leó (... pesti ...)
Wagner, Johann Ferdinand (... pesti... Pesten ...)
Weigl Géza (... Pesten ...)
Windisch Alajos (... Pesten... pesti ...)
Zichy Antal (... pesti ...)
Zichy-Ferraris Manó (... Pesten ...)
Zichy-Ferraris Viktor (... pesti ...)
Zsitvay Leó (... pesti... Pesten ...)