Személynevek mutatója

Sztachovich Remig Alajos ( - )
A következő személynév névalakja: