Lexikon szócikk

Frühwirth Mátyás
Vecsés 1889. október 30. - ? 1949 után

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a budapesti tudományegyetemen jogot tanult. Egyetemista korában már a Katolikus Népszövetség titkára volt. A Tanácsköztársaság ideje alatt letartóztatták. A kommün bukása után részt vett a keresztény társadalmi mozgalmak újjászervezésében. Elnöke volt a Keresztény Munkásifjak Országos Szövetségének. Szerkesztette a Keresztény Kultúra című lapot. Az 1920-as nemzetgyűlésben a soroksári választókerületet képviselője volt. Az 1923 októberében tartott időszaki választás eredményeként, Cserny Ferenc ellenében lett a Halászi székhelyű, somorjai választókerület országgyűlési képviselője. Mandátumát, amit Keresztény Gazdasági és Szociális Párt színeiben szerzett, 1931-ig megtartotta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 3. 844. p.
  • Magyar országygűlési almanach: 1927-1932. Szerk. Kun Andor, Lengyel László, Vidor Gyula Bp., 1932. 106. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 10. 18. 1. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter