Lexikon szócikk

Gallasz Jenő
Rajka 1893. október 1. - Budapest 1931. július 30.

Foglakozása(i):
Gallasz Rudolf földbirtokos (1864-1914) fia, Gallasz Rudolf (1896-1960) földbirtokos, országgyűlési képviselő testvére. 1903-1907 között a magyaróvári piarista gimnázium tanulója volt, majd a pozsonyi katolikus főgimnáziumba járt. Az első világháború alatt a 14. majd a 12. közös gyalogezredben szolgált, az orosz majd az olasz fronton harcolt. 1917-től tüzér főhadnagy, 1919-től tartalékos állományban. A III. osztályú katonai érdemkereszt és több más világháborús kitüntetés (Signum Laudis, Károly csapatkereszt) tulajdonosa volt. 1919-től a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanult. 1921-ben kötött házasságot. Felesége Kérészy Ottília, aki Kérészy Zoltán (1868-1953) egyházjogász, jogtörténész lánya volt. Feketeerdei birtokán állattenyésztéssel, főleg baromfitenyésztéssel foglalkozott. Feketeerdőn tagja volt a községi képviselő testületnek, elnöke a Tűzoltó- és a Levente egyesületnek, valamint a gazdakörnek is. Az egyesített vármegyék törvényhatósági bizottsági tagjaként aktívan részt vett Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék közéletében is. Földi maradványait Budapesten a Kerepesi temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Budapesti hírlap Budapest, 1883-1939. 1931. 08. 01. 11. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. . 1931. 08. 02. 2. p.
  • Nyugati hírlap Magyaróvár, 1921-1932. 1931. 08. 02. 3. p.
  • Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929-1930. évekre. Szerk. Kerekes Sámuel, Enyedy Barnabás Győr, 1929. 230. p.
  • Magyaróvári Gazdasági Akadémia anyakönyvei kézirat 1919-20-as tanév, 45. lapszám
A szócikk szerzője:Kimlei Péter