Lexikon szócikk

Matthesz Sándor
Királyfalva 1872. - Rákoskeresztúr 1935.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középiskolai tanulmányait és a tanítóképzőt Sopronban végezte el. 1892-ben szerzett tanítói oklevelet. 1893-ban Zurány község evangélikus gyülekezete választotta meg tanítójának. Jelentős közéleti tevékenységet fejtett ki: tagja volt a Moson megyei és az országos tanítóegyesületnek is, több cikke, publikációja jelent meg a helyi, és az országos szaksajtóban is. Az első világháború alatt csendőrhadnagyként szolgált az orosz majd az olasz hadszíntéren. 1918 őszén delegálták a Károlyi Mihály-féle „népköztársaság” törvényhozó szervébe, a Nagy Nemzeti Tanácsba. A Tanácsköztársaság ideje alatt járási politikai megbízottként Rajkán dolgozott. Az ekkor keltezhető vádak (izgatás, zsarolás, magánlaksértés, lopás) alól a győri világi törvényszék 1920 tavaszán felmentette. Az egyházmegyei törvényszék azonban 1920 szeptemberében a kommün alatt tanúsított magatartása miatt vétkesnek mondta ki, és zurányi tanítói állásából elbocsátotta. 1929-ben ezt az ítéletet hatályon kívül helyezték, és 20 Pengő pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. 1922 decemberétől haláláig az oroszvári evangélikus elemi iskola tanítója volt. 1935. november 27-én temették el Rákoskeresztúron, sírja jelenleg Budapesten a Farkasréti temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Weltler János: Matthesz Sándor 1872-1935.
    Evangélikus népiskola Sopron, 1889-1944. 42. évf. 1936. 2. sz. p. 72-73.
  • A Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület 1930. évi március hó 20-ik napján Budapesten megtartott rendkívüli és 1930. évi október hó 16-ik napján Balassagyarmaton megtartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve Balassagyarmat, 1930. p. 81-84.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 05. 02. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1935. 11. 27. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1935. 12. 01. 4. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter