Lexikon szócikk

Fábry Nándor
Győr 1831. augusztus 2. - Moson 1904. január 19.

Foglakozása(i):
Fábry József mosoni származású szabómester és Kratser Terézia tősgyökeres győri lakos elsőszülött fia volt. Tanulmányait szülővárosában végezte. 1848-ban a 17 éves korában szabadságharc önkéntese lett és a VII. hadtest katonájaként harcolt az 1849 augusztusáig. A kiegyezés után, 1868-ban megalapították a Mosonmegyei Takarékpénztárat, ahol Fábry Nándor könyvelőként dolgozott, innen is ment nyugdíjba. 1882-ben létrehozták a Moson(y)megyei Történelmi és Régészeti Egyletet, amelynek tagjai közé lépett. Fábry határozta az egylet számára a már gyűjtött és Sőtér Ágoston régész-elnök által feltárt (pontos korjelölő) római érmeket, de Moson megyei magángyűjtőknek is határozott. Fábry a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek számos és értékes érmet adományozott, amelyből sok nagy nemesfém darab a második világháború végén tűnt el. Számos színvonalas, kéziratos segédletet készített, amelyek egy része a mosonmagyaróvári múzeum adattárában található meg. Nyomon követte a numizmatika fejlődését. Megmaradt egy általa franciáról németre fordított mű teljes kézirata is (Heinrich Cohen: Die römischen Consular, ad sagen, Familien-Münzen). Szakkönyvek és folyóiratok vásárlásával ő rakta le a mai mosonmagyaróvári múzeum numizmatikai szakkönyvtárának alapjait. Szaktudását több szakegyesület is elismerte. A mosoni temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Enzsöl Imre: Fábry Nándor
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 11. évf 2008. 2. sz. p. 69-70.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre