Lexikon szócikk

Gallasz Rudolf
Rajka 1896. július 2. - Budapest 1960. március 11.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Gallasz Rudolf és Sőtér Mária Terézia birtokbérlő szülők gyermeküket a pozsonyi középiskola befejezése után a Ludovika Akadémiára íratták. 1915-től hadnagyi rendfokozattal tábori pilótaként harcolt az orosz és olasz harctereken. Sebesülten román fogságba esett, ahonnan megszökött. Több hadi kitüntetés birtokosaként hazatérve főhadnaggyá léptették elő és 1919-ig szolgált a hadseregben. Leszerelése után hazatért püski birtokára, gazdálkodóként több tanulmányutat tett Olasz-és Franciaországban, hogy az ott szerzett ismereteket gazdaságában hasznosítsa. Elsősorban a tejszövetkezetek és a gazdasági egyesületek szervezést tartotta fontos feladatának, mindegyik megyei vezetésének alapító tagja volt. Politikai pályára 1931-ben lépett, pártonkívüli programmal a nagysomorjai (csallóközi) választókerületben lett nemzetgyűlési képviselő. A június 30-án tartott választáson ellenfelével szemben csaknem kétszeres szavazatszámmal lett a Szigetköz képviselője. A Halásziban kihirdetett eredmény után választói hatalmas ovációval kísérték haza új képviselőjüket. Később belépett a Független Kisgazda Pártba. Hivatalánál fogva kiemelkedő szerepe volt a dunaremetei hajóállomás és hajójárat megvalósításában is. A katonai repülésben szerzett érdemeinek elismeréseként és tevékeny szervezőként elnöke volt a Magyar Atlétikai Club repülőszakosztályának. Testvére, Gallasz Aliz dr. Kühne Lóránt gyáros és felsőházi tag felesége volt. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 10. 283. hasáb
  • Magyar országgyűlési almanach: ötszáz magyar élet - 1931-1936. Szerk. Lengyel László, Vidor Gyula Bp., 1931. 110. p.
  • Országgyűlési almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István Bp., 1935 261. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 07. 01. 1. p.
A szócikk szerzője:Thullner István