Lexikon szócikk

Giesswein Sándor
Tata 1856. február 4. - Budapest 1923. november 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Az összehasonlító nyelvészet főproblémái. Győr, 1890.
*Egyiptom és a Biblia. Bp. 1909.
*A háború és a társadalomtudomány. Bp., 1915.
*Új idők küszöbén. Bp., 1918.
Az MTA tagja, a magyar keresztényszocializmus megalapítója. A teológiát Bécsben és Budapesten végezte. 1878-ban szentelték pappá. 1897-ben kanonok, 1902-ben apát, 1904-től a Keresztényszociális Egyesületek elnöke. 1905-től néppárti programmal több cikluson keresztül nemzetgyűlési képviselő, utolsó képviselői éveit (1920-1922) is a magyaróvári választókerület küldötteként töltötte be. 1909-ben pápai prelátus lett. 1910-től a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesülete és a Tanügyi Tanács egyházi elnöke. 1915-től tagja volt a berni székhelyű pacifista szervezet végrehajtó bizottságának. Békepárti nézetei miatt megromlott a viszonya a katolikus püspöki hierarchiával. 1918-ban tagja volt a Nemzeti Tanácsnak. 1919 után kiszorították a keresztény politikából és a katolikus politikai életből. 1923-tól a Reformpárt elnökeként politizált. Mellszobra (Kaszás Miklós alkotása) Magyaróváron áll a plébániatemplom kertjében. Sírja a győri bazilika kriptájában található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Giesswein Emlékkönyv Bp. 1925. 246 p.
  • M. Szebeni Géza: Giesswein Sándor keresztényszocializmusa Bp., 2016. 300 p.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 597. p.
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 4. p. 99-101.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 03. 29. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 11. 18. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 11. 22. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 11. 25. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Thullner István