Lexikon szócikk

Gladich Pál
Magyaróvár 1855. szeptember 5. - Magyarkimle 1922. június 10.
Foglakozása(i):
Alsóbb tanulmányait szülővárosában, a teológiát Győrben végezte el. 1878. január 6-án szentelték pappá. Rövid ideig Rajkán és Magyaróváron volt káplán, majd a Győri Papnevelő Intézet lelki igazgatójának nevezték ki. 1881 februárjában került plébánosnak Magyarkimlére 1893 novemberéig. Ekkor ismét Győrbe került lelki igazgatónak. 1896-ban visszatért Magyarkimlére, ahol haláláig szolgált. Már fiatal korában írásaival jelentkezett az egyházi és a világi sajtóban. 1886. január 1-én Magyarkimlén elindította az „Őrangyal” című, „Gyermekek barátja, tanítója és vezére” alcímű képes gyermeklapot. A lap, amely kéthetente jelent meg, 32 teljes évfolyamot ért meg. Gladich három éven át volt szerkesztője, majd megszűnéséig, 1917 júniusáig volt szerzője, kiadója és terjesztője. Az „Őrangyal” a kisebb gyermekek nyelvén szólt s e korosztály számára sokáig az egyetlen jelentősebb újság volt az országban. Gladich jelentős könyvkiadói tevékenységet is folytatott, mely ifjúsági és szakmunkákra egyaránt kiterjedt. Az értékes munkák megjelentetésére több nyomdát is alapított, 1894-ben Győrben, majd a XX. század elején Magyarkimlén, „Jó iratokat terjesztő nyomda” néven. Sokoldalúságát jelzi, hogy zeneszerzéssel is foglalkozott: féltucatnyi misét komponált. Aktív részese volt a helyi közéletnek: zenekart szervezett, támogatta a helyi tűzoltó egyesületet. Szülővárosában 1883-ban édesanyjával, Zincz Teréziával közösen kápolnát építtetett a lourdesi Szűzanya tiszteletére. Tevékenységéért több elismerésben részesült. 1903-ban XIII. Leó pápa az egyház és a nevelés érdekében végzett munkájáért pápai kamarás címet adományozott neki. 1916-ban XV. Benedek pápától az „Őrangyal” szerkesztéséért „Pro Ecclesia et Pontifice” kitüntetést kapott. Sírja a magyarkimlei temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Horváth József: Gladich Pál
    Fejezetek Kimle múltjából. Szerk. Horváth József. Kimle, 1999. p. 163-180.
  • Horváth József: Egy polihisztor a századfordulón: Gladich Pál
    Kisalföld Győr, 1956- 1997. 06. 19. 8. p.
  • A 48-as tér. Szerk. Nagy Györgyné Mosonmagyaróvár, 1987. 32. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter