Lexikon szócikk

Grábner Emil
Gyula 1878. július 22. - Mosonmagyaróvár 1955. január 13.
Foglakozása(i):
Középiskoláit Aradon végezte. 1896-ban a Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett diplomát. 1899-ben Cserháti Sándor megbízta a magyaróvári Növénytermelési Kísérleti Állomáson a növénynemesítői munkák irányításával. 1909-ben megbízást kapott az Országos Növénynemesítő Intézet megszervezésére, vezetésére. Grábner Emil huszonnyolc éven át volt az intézet vezetője, amely átfogta, irányította és felügyelte a teljes hazai növénynemesítést. Itt végezték a már bevált fajták állami törzskönyvezését, a nemesített fajták vetőmagtermesztésének ellenőrzését. Grábner szakirodalmi munkássága is jentős volt: könyveit több kiadásban és nyelven is kiadták, közel ötszáz szakcikket írt. A szántóföldi növények termesztésről szóló kézikönyvét, amelyet az ismeretek változása miatt többször átdolgozott, több évtizeden keresztül használták a szakemberek. Tevékenységét a külföldi társintézetek is jól ismerték: tiszteletbeli tagja volt az osztrák növénynemesítő társaságnak is. Külföldi tanulmányutakon vett részt Németországban, Olaszországban. Hivatalosan 1936-ban nyugdíjba vonult, de még közel két évtizeden át dolgozott a növénynemesítés terén. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága 1952-ben a mezőgazdasági tudományok doktora fokozatot ítélte neki. Sírja a magyaróvári temetőben található, emlékét utcanév és a növénytermesztési tanszék falán emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 659-662.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter