Lexikon szócikk

Grailich András
Rozsnyó 1768. április 28. - Zurány 1843. június 27.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Moson vármegye leírása. Ford. Horváth Gergely Krisztián. Győr, 2004.
Grailich Frigyes József középiskolai tanár édesapja. Teológiai tanulmányait 1789-től Jénában végezte. Miklósfalun és Zurányban volt evangélikus lelkész. Hivatali ideje alatt készült el a zurányi templom tornya. Lelkészi szolgálata mellett 26 éven át igazgatta a mosoni evangélikus esperességet. Cikkeket írt a Bécsben megjelenő „Erneuerte Vaterländische Blätter” című lapba. 1818-ban jelent meg Moson vármegyét bemutató leírása a Topographisch-Statistisches Archiv des Königreichs Ungern című kiadványban. Honismereti statisztikai dolgozatában levéltári és egyéb vármegyei adatokból dolgozott. A vármegye társadalmát etnikai megoszlása szerint is bemutatta, továbbá felsorolta a jelentősebb földbirtokosokat.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Horváth Gergely Krisztián: Magyaróvár, Moson és Lucsony Adreas Grailich megyeleírásában 1818
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 7. évf. 2004. 2. sz. p. 72-75.
  • Horváth Gergely Krisztián: Andreas Grailich és Wieselburger Gespanschaft
    Grailich, Andreas: Moson vármegye leírása. Ford. Horváth Gergely Krisztián Győr, 2004. p. 3-13.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter