Lexikon szócikk

Grősz József
Féltorony 1887. december 9. - Budapest 1961. október 3.

Foglakozása(i):
A négygyermekes család csak nehezen tudta előteremteni a taníttatás költségeit, emiatt az első évben nem jutott be a győri bencések gimnáziumába, az első osztályt magánúton végezte el. Rendes tanulóként nyolc éven keresztül volt kitűnő tanulója az iskolának. Az 1907-ben tett érettségi vizsga után a bécsi Pázmáneumban végezte papi tanulmányait. Kedvenc tárgyai a szentírás magyarázata és a biblia korának írásos nyelvi emlékei voltak. 1911. július 14-én szentelték áldozópappá, első szentmiséjét szülőfalujában mutatta be. Rövid ideig tartó farádi segédlelkészség után az oroszvári herceg Lónyay családhoz került udvari káplánnak. Egy évvel később a püspökvárba rendelték be, ahol levéltáros, majd jegyző lett. 1921 decembertől dr. Fetser Antal püspök titkára, 1922-től szentszéki bíró, majd 1924-ben egyházmegyei irodaigazgató lett. Címzetes kanonokként még nem volt tagja a káptalannak, amikor XI. Pius pápa címzetes püspökké és egyben győri segédpüspökké nevezte ki. Ebben a minőségében szentelte fel 1929 júniusában az akkor felújított magyaróvári ipartelepi (olasz) kápolnát. Fetser Antal halála után mint székesegyházi kanonok és káptalani helynök kormányozta az egyházmegyét. 1929. február 24-én Serédi Jusztinián hercegprímás győri püspökké szentelte. 1936. január 10-én a pápa az elhunyt Mikes János püspök helyébe szombathelyi apostoli kormányzónak, 1939. július 19-én XII. Pius pápa megyéspüspöknek nevezte ki. 1943-tól kalocsai érsek, és m. kir. titkos tanácsos. A nyilasok zaklatásai ellenére is megmaradt hivatalában, 1945-től, a Vatikántól kapott ideiglenes megbízatással a magyar püspöki kar elnöke lett. 1946-ban az MTA tagjai sorába választották. Bár már 1948-ban lemondásra szólították fel, politikai döntés alapján mégis maradhatott. 1950-ben ő írta alá a kommunista kormány és a római katolikus egyház közötti egyezményt, ennek ellenére 1951-ben államellenes összeesküvés koncepciós vádjával mégis letartóztatták. Püspökszentlászlón házi őrizetben töltötte 15 évre kiszabott büntetését. 1955-ben Tószegen plébános, ettől az évtől haláláig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. 1956 nyarán az Elnöki Tanács kegyelemben részesítette. 1957-től az Opus Pacis katolikus békemozgalom elnöke volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 30-31.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 4. 233. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 2. p. 1116-1117.
A szócikk szerzője:Thullner István