Lexikon szócikk

Balás Árpád
Oravicabánya 1840. szeptember 1. - Budapest 1905. május 3.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Általános és különleges mezőgazdasági növénytermelés 1-2. Magyar-Óvár, 1888-1889.
*Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei, 1896. Magyar-Óvár, 1897.
Iskoláit szülőhelyén, Pécsett, Aradon, Nagyváradon végezte. 1859-1861-ben a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet hallgatója volt. A selmecbányai Erdészeti Akadémián egészítette ki tudását. 1863-tól Magyaróváron tanársegéd, 1865-től Keszthelyen oktatott, 1868-tól rendes tanár. Bejárta Nyugat-Európa mintagazdaságait. 1874-ben már a keszthelyi tanintézet igazgatója. 1884-től a Magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatója. Növénytermesztési szakterülettel foglalkozott. Kiemelkedő „Általános és különleges mezőgazdasági növénytermelés” c. kétkötetes munkája. Sokat tett a kísérleti intézeti hálózat kiépítéséért Magyaróvárott. A növénytermesztési, a növénykórtani és az állatgyógyászati állomások létesültek igazgatósága alatt. 1896-ban könyvet írt a magyar mezőgazdasági szakoktatás intézményeiről. Jelentős szerepet játszott Magyaróvár közéletében: választmányi tagja volt a Mosonmegyei Gazdasági Egyletnek, elnöke volt a Magyaróvári Széchenyi Körnek. 1888 júliusában az akadémia és a város nagyszabású ünnepségen emlékezett meg 25 éves tanári jubileumáról. A millenniumi mezőgazdasági kiállítás általa összeállított anyaga vált a Vajdahunyad-várban megalapított és elhelyezett Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapjává. Mivel a kivitelezést jórészt a magyaróvári tanári kar végezte Balás vezetésével, őt nevezték ki az új múzeum élére is. 1897-ben nyugdíjba vonult és elhagyta Magyaróvárt. Személyesen irányította a múzeum könyvtárának létrehozását. A múzeumban 21 kiállítás foglalkozott kora magyar mezőgazdaságával. 1903-ban leköszönt múzeumigazgatói állásáról és rövidesen elhunyt. Érdemeiért a Vaskorona rend polgári tagozatát kapta az uralkodótól. A magyaróvári vár udvarán látható reliefje. Emlékét Mosonmagyaróváron utcanév őrzi. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum bevezető folyosóján olajképe látható.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 89-93.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1888. 07. 15. p. 13-14.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1888. 07. 22. p. 17-19.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre