Lexikon szócikk

Haller János
Röjtök 1881. október 23. - Mosonmagyaróvár 1968. február 14.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Moson vármegye történeti földrajza (1941). Mosonmagyaróvár, 1998.
*Neves elődeink. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1929. p. 89-95.
*Nevezetes embereink I-II. kötet. Mosonmagyaróvár. kézirat, é. n. (Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár)
Zsellér ősök örököse. Apja, Haller János, a falu iskolamestere volt, édesanyja Steiner Mária. Gimnáziumi tanulmányait Sopronban, a tanítóképzőt Győrben végezte el. Abszolút zenei hallása is kántor-tanítónak predesztinálta. 1909-től Czakóházán volt igazgató-tanító, 1912-ben került Mosonba az állami elemi fiúiskolába és tanított az iparos-tanonciskolában is. A tanítást élethivatásnak tekintő pedagógus nemcsak az általa nevelt nemzedékek, hanem a tanító-társadalom számára is példát mutató szaktekintély és közéleti szereplő volt. Kevés szabad idejét a levéltárakban és könyvtárakban töltötte, aminek eredményeként példa nélkül álló írásos helytörténeti munkásságot hagyott a szerencsés utókorra. Vezetője volt a Mosonmegyei Általános Tanítóegyletnek, újjászervezője a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek. Szakmai és közéleti aktivitását előadások, tanulmányok, cikkek sora jelzi. Munkásságát az MTA 1943-ban Wodianer-díjjal tüntette ki. Az akkor már a 80-as éveiben járó köztiszteletben álló pedagógus 1960-ban arany, 1966-ban gyémántdiplomát vehetett át. Benke Margit okleveles tanítónővel, 1905-ban Bezin kötött házasságukból két gyermek (Emil és Margit/Gitta) született. Sírja a mosoni temetőben található. Emlékét a róla elnevezett iskolában emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János élete és munkássága
    Haller János: Moson vármegye történelmi földrajza (1941) Mosonmagyaróvár, 1998. 12. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 04. 25. 4. p.
  • Tuba László: Haller János: 1881-1968
    Szellemi kincsek őrzői: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 3. Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr, 2012. p. 88-95.
A szócikk szerzője:Thullner István