Lexikon szócikk

Harmath Lajos
Gyömöre 1922. február 6. - 2015. szeptember 17.
Foglakozása(i):
Hatgyermekes családból származik. Apja csendőrtiszt helyettes volt, az I. világháború után rokkantan szerelték le. Anyja postamester volt Gyömörén. Pápán a bencés gimnáziumban érettségizett 1941-ben. Tizenkilenc évesen önként jelentkezett ejtőernyős katonának. Egyéves csapatszolgálatra a győri 16. gyalogezredhez vezényelték. 1942 őszén vették föl a Ludovika Akadémiára. 1944. augusztus 20-án avatták hadnaggyá, majd Pápára került az ejtőernyősökhöz. Frontszolgálatát a Duna-Tisza közén kezdte a betörő szovjet csapatok elleni harcban. Harcolt Budapest környékén is, Környénél megsebesült. Komáromban majd a szombathelyi hadikórházban ápolták. Gyógyulása után Pápán jelentkezett ejtőernyős alakulatánál. 1945 májusában a Graz környéki harcokban esett szovjet hadifogságba. 1947-ben tért haza betegen a hadifogságból, s bár igazolták, lemondott a további katonai szolgálatról. Egy ideig nem kapott állást, végül 1948-ban a Mosonmagyaróvári Tejüzemnél alkalmazták, 1982-ben főművezetőként innen ment nyugdíjba. A rendszerváltás után, 1990-ben kezdte megszervezni a Vitézi Rend helyi szervezetét és a Mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományőrző Egyesületet, amelynek örökös elnöke volt. A honvéd hagyományok ápolásának tevékeny részeseként kezdeményezte a Hősök Napja mosonmagyaróvári rendezvényeit és a magyaróvári temető melletti Hősök Kápolnájának felújítását. Több ausztriai bajtársi szervezettel létesített kapcsolatot. Szorgalmazta a II. világháború mosonmagyaróvári elesettjeinek emlékmű állítását. 1991-ben Münchenben avatták vitézzé. 2007-ben a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége rehabilitációs felterjesztése alapján alezredessé léptették elő. Több kitüntetésben részesült: Magyar Bronz Koronás Érdemérem hadiszalagon kardokkal (1944), Ezüst Signum Laudis (1944), Magyar Bronz Érdemkereszt (1945), Magyar Ezüst Koronás Érdemkereszt hadiszalagon kardokkal (1945), Első Osztályú Tűzkereszt két sebesülési pánttal (1945). A rendszerváltás után kapott kitüntetései: Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Honvédelemért Kitüntető Cím I. és III. osztálya, Das Landesehrenkreuz in Silber, Vitézi Rend Arany Érdemkeresztje, Pro Urbe Mosonmagyaróvár (2013). 2015. október 1-jén temették el Mosonmagyaróváron a Feketeerdei úti Új Köztemetőben a város által adományozott díszsírhelyen.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pro Urbe előterjesztés: Harmath Lajos kézirat oldalszám nélkül
  • Beszéd a Hősök Napján kézirat oldalszám nélkül
  • Vitéz Harmath Lajos (1922-2015): nekrológ kézirat oldalszám nélkül
  • Kitüntetés a honvéd hagyományőrzésért
    Mosonmagyaróvári civil szemle Mosonmagyaróvár, 2005- 9. évf. 2013. 9. sz. 1. p.
  • http://www.vitezirend.co.hu/index_2.htm
A szócikk szerzője:Tuba László