Lexikon szócikk

Hárs Ernő
Magyaróvár 1920. szeptember 26. - Budapest 2014. június 4.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Fekete lángok: Fekete Afrika írásos költészete 1-2. kötet. Bp., 1986-1989.
*A mindenség rácsai közt: válogatott és új versek. Bp., 2000.
*Palacküzenet. Bp., 2004.
*Kereszt és koszorú: Búcsú a XX. századtól. Bp., 2006.
Apja Haniffel Károly Jenő főhercegi uradalmi pénztáros. 1938-ban érettségizett a magyaróvári piarista gimnáziumban, 1943-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett diplomát. 1938-46 között több diplomáciai tanfolyamot végzett. Első, verseket és műfordításokat tartalmazó kötete magánkiadásban látott napvilágot 1944-ben. A német megszállás és a háború éveiben verskötetének példányai jórészt elvesztek, s ő maga testi-lelki sérülésekkel érte meg a harcok végét. 1944-ben feleségül vette Sándor Judit operaénekesnőt, akivel 2008-ban bekövetkezett haláláig boldog házasságban éltek. Emlékére készült az Életed nélkül című 2010-ben megjelent verskötet. 1945-46-ban a Földművelésügyi Minisztériumban, majd a Külügyminisztériumban dolgozott. Ez utóbbi helyen először gazdaságpolitikai munkakört látott el, majd a nemzetközi szervezetekkel foglalkozott. A háború után induló vagy újrainduló folyóiratoknál versekkel és műfordításokkal jelentkezett, versei rendszeresen szerepeltek a rádióban. 1947 nyarán egy diplomáciai kiküldetés felszabadulást és új nekilendülést hozott életébe. Ez év őszén megírta a Hany Istók című elbeszélő költeményét, 1949-ben egy minisztériumi pályázaton 2. díjat nyert Jelzőtűz a Hegyalján című elbeszélő költeményéért. Ezután bezárultak előtte a publikálás lehetőségei.1956-ban a nagy mester, Szabó Lőrinc, akivel élete utolsó tíz évében baráti kapcsolatba került, a zavaros időktől való távolmaradásra intette Hárs Ernőt. Saját versekkel csak 1960-ban jelentkezett a Kortársban, 1964-ben végre a Szépirodalmi Kiadónál megjelenhetett első igazi verskötete Csillagóra címmel. 1976 óta szabadfoglalkozású író. Húsznál több vers- és műfordításkötete jelent meg, két szakkönyvet írt a nemzetközi szervezetekről. Élete utolsó éveiig tartotta a kapcsolatot szülővárosával, feleségével közösen vagy egyedül több műsoros esten, író-olvasó találkozón, piarista öregdiák összejövetelen vett részt. Mosonmagyaróvári éveiről és a megyéhez kötődő irodalmi kapcsolatairól a Hullámgyűrűk című 1990-ben megjelent prózai emlékezésekben és a Kereszt és koszorú. Búcsú a XX. századtól (Bp., 2006.) című prózai írásokat tartalmazó kötetben írt részletesen. Hárs Ernő halk szavú, a mindennapok világára figyelő lírikus volt, akit az emberi lét végső kérdései foglalkoztattak. Barokk hősiessége klasszikus renddel párosult verseiben, műveit humanizmus és racionalizmus jellemezte. Filozófiai igényű és mélységű gondolatait zárt, fegyelmezett formákba öntötte. Méltatlan mellőzései arra vezethetők vissza, hogy soha nem tartozott táborokhoz, megőrizte függetlenségét. Korunk egyik legsokoldalúbb és legjelentősebb műfordítója, szinte minden jelentős európai nyelvből, afrikai és amerikai szerzőktől is fordított. Két hatalmas úttörő vállalkozása – Louis de Camoes A lusiadák és Torquato Tasso A megszabadított Jeruzsálem című művének fordítása - a késő reneszánsz nagy eposzainak magyarra való modern átültetését jelentette. 2009-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett. Kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem (1960), Portugál műfordítói díj (1987), Portugál Tengerész Henrik Érdemrend lovagkeresztje (1990), József Attila-díj (1993), Az Év Könyve Jutalom (1996), Forintos Díj (1996), Radnóti Irodalmi Társaság fődíja (1996), Déry Tibor-díj (2003), Stephanus-díj.
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Tuba László: „… hol hideget, hol meleget fúj a sors rám.” Hárs Ernő költői pályája
  Hazánk Bp., 1993- 1. évf. 1993. 5-6. sz. p. 30-32.
 • Kortárs magyar írók 1945-1997: Bibliográfia és fotótár Bp., 1998-2000. 1. p. 299-300.
 • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 9. 469. p.
 • MTI ki kicsoda 2009 Budapest, 2008. p. 436-437.
 • Baán Tibor: "Szeptember tenyerén”
  Műhely Győr, 1978- 33. évf. 2010. 5. sz. p. 7-8.
 • Tuba László: Isten éltesse Hárs Ernőt!
  Szél-járás Feketeerdő, 2008- 3. évf. 2010. 4. sz. 5. p
 • Böröndi Lajos: Elhunyt Hárs Ernő költő
  Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 18. évf. 2014. 12. sz. 11. p.
A szócikk szerzője:Tuba László