Lexikon szócikk

Hegyi Miklós
Nezsider 1864. június 14. - Magyaróvár 1930. június 4.
Foglakozása(i):
Apja, Hegyi Mihály főjegyző volt Nezsideren. Öccse Gyula szintén jogot tanult és főispán lett Moson megyében. Az algimnáziumot Magyaróváron, a főgimnáziumot Győrött és Pápán végezte. Egyetemi diplomáját Pozsonyban szerezte meg. Kimondott vármegyei hivatalnokpályát futott be. Feleségétől, Fuchs Klárától két fia született, Miklós és Ernő. 1888-ban lépett vármegyei szolgálatba, mint a nezsideri járási főszolgabíróság közigazgatási gyakornoka. 1894-1898 között Magyaróváron árvaszéki jegyző. Itt telepedett le és a virágzó gazdasági, társadalmi élet megbecsült tagja lett. A Magyaróvári Széchenyi Kör, a Mosonmegyei Gazdasági Egyesület és a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet aktív tagja volt. Minden kulturális és jótékonysági ügyet felkarolt. 1899 januárjától a megye aljegyzője. 1901 elejétől a magyaróvári járás főszolgabírája. 1915-ben választották meg Moson megye alispánjának. A háború alatt öccsével, az 1917-ben főispánná kinevezett Gyulával jól helytálltak a nehéz feladatokban (pl. közélelmezés). A direktórium kinevezése előtt mondott le, azután nyugalomba vonult. Érdemeit a vármegye törvényhatósági bizottsága megörökítette.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 235. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1912. 07. 20. 4. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1930. 06. 04. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1930. 06. 08. 3. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre