Lexikon szócikk

Hermán József
Magyaróvár 1723. - Győr 1769. július 22.

Foglakozása(i):
1744-ben szentelték pappá. Győrben segédlelkész, majd plébános, 1755-ben lett kanonok és hitszónok. 1760-tól mézeskúti apát, később Komárom megyei főesperes, szentszéki ülnök. Komárom és Mosony vármegyék táblabírája. Híres szónokként gyakran beszélt a megye határain kívül is, pl. Pozsonyban, Nagyszombaton vagy Keszthelyen. Beszédei 10 kötetben maradtak fenn, amelyek főleg prédikációk.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai nagy lexikona Bp., 1911-1935. 9. 794. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 4. hasáb 783-785.
A szócikk szerzője:Thullner István