Lexikon szócikk

Bánvárth Sándor
Várpalota 1876. december 1. - Magyaróvár 1930. szeptember 11.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémia az 1926-27. tanévben, fennállásának 108. évében. Magyaróvár, 1927.
Bán Aladár, költő, irodalomtörténész testvére. Középiskolai tanulmányait a veszprémi piarista főgimnáziumban végezte. A Magyaróvári Gazdasági Akadémia elvégzése után jogot tanult Budapesten. 1899-ben gyakornokként kezdte meg harminc éves, haláláig tartó pályafutását a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Az általános állattenyésztéstan, takarmányozástan, juhtenyésztéstan, sertés-tenyésztéstan tanáraként elismert nevet szerzett tanítványai és pályatársai körében. 1920-ban az akadémia igazgatójává nevezték ki. 1927-ben elkészítette az akadémia évkönyvét, amely az itt folyó munka múltjáról és jelenéről adott részletes áttekintést. Szakirodalmi cikkei, közleményei és cikkei országos tekintélyt biztosítottak számára, ezért az Országos Magyar Mezőgazdasági Egyesület igazgatóságába is beválasztották. Jelentős szerepet játszott a vármegye, a város életében. Évtizedeken át aktív tagja majd irányítója volt a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesületnek, elnöke volt a katolikus egyházközségnek. Tagja volt emellett számos gazdasági, kulturális és jótékonysági szervezetnek. 1917-ben a Ferenc József rend lovagkeresztjével tüntették ki, 1923-ban gazdasági főtanácsosi címet kapott. Emlékét az óvári vár falán dombormű őrzi, síremléke a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 109-111.
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 245-246.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1930. 09. 14. 1. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter