Lexikon szócikk

Hiller József
Lucski 1885. március 14. - Mauthausen 1944. június 4.
Foglakozása(i):
Jogi tanulmányainak elvégzése után Tetétleni Ármin ügyvédjelöltje. Tetétleni a magyar bauxitbányászat egyik úttörője volt, ösztönzésére kapcsolódott be Hiller József a bauxitbányászat megszervezésébe. Hiller 1916-ban a Magyar Általános Hitelbank részvételével megalapította az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt.-t, amelynek 1944-ig vezérigazgatója volt. Az I. világháború után a külföldön idegen állam fennhatósága alá került ALUÉRC vagyonának megmentésére egy zürichi bankház közreműködésével, Zürich székhellyel egy holdingot alapított, amelynek célja a magyarországi bauxitlelőhelyek kiaknázása és a magyar alumíniumipar megteremtése volt. Bartha Lajos és Kutas Andor személyében két műszakilag rendkívül képzett munkatársat kapott. A bernburgi timföldgyár csődbe jutásakor Kutas vetette föl a gyár megvásárlásának gondolatát, majd Magyaróváron a timföldgyár megalapítását. Hiller megbízásából Bartha Lajos vegyészmérnök végezte a gyár leszerelését és Magyarországra szállítását, aki a magyaróvári gyár fölépítését és a termelés elindítását már helyi lakosként irányította. Hiller személyében szerencsésen találkozott a jogász, a szervező és a gazdasági szakember. Az utolsó napig bízott német üzlettársai támogatásában, ezért a zsidótörvények végrehajtása során is a helyén maradt. 1944. április 15-én a Gestapo elhurcolta. A mauthauseni koncentrációs táborban halt meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szűcs Lajos: A Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár története Mosonmagyaróvár, 1984. p. 233-234.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. p. 282-283.
A szócikk szerzője:Tuba László