Lexikon szócikk

Hoffmann Sebestyén
Moson 1748. augusztus 2. - Magyaróvár 1824. november 7.

Foglakozása(i):
A magyaróvári rendi iskola első tanítványainak egyike, Breznóbányán öltözött be, ugyanitt tett fogadalmat és szentelték pappá 1775-ben. 1769-1771 között Szegeden tanított a piarista kisgimnáziumban, Nagykárolyban hallgatott filozófiát 1772-1773-ban. A következő években Pozsony-Szent-Györgyön volt a Batsáki és Orosz családok gyermekeinek nevelője. 1776-1777-ben Nyitrán teológiát tanult. 1778-tól Pesten, 1782-től Debrecenben, 1784-től Tatán volt gimnáziumi tanár és különféle rendi tisztségviselő. 1808-ban jött Magyaróvárra, ahol két éves veszprémi kitérő után haláláig működött mint az iskola igazgatója és társai spirituálisa. Földi maradványai a magyaróvári piarista sírkertben vannak eltemetve.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 152. p.
A szócikk szerzője:Thullner István