Lexikon szócikk

Horváth Lajos
Nagykanizsa 1880. augusztus 25. - Magyaróvár 1939. január 6.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Jogi tanulmányokat Budapesten folytatott, 1902-ben kapott ügyvédi oklevelet. Felesége, Baráth Erzsébet volt, akitől Tibor fiúk született. Előbb Budapesten törvényszéki joggyakornok és Devecseren jegyző volt, majd a debreceni és a győri (1913) ítélőtáblánál dolgozott mint tanácsjegyző. 1914-ben került Tétre járásbírósági albírónak. 1916-ban nevezték ki járásbíróvá. A téti járásbíróság éléről került Magyaróvárra 1926-ban. A Horthy-érában a kormánypárt támogatójának számított. Magyaróváron a Széchenyi Társaskör és a Területvédő, majd Revíziós Liga helyi szervezetének elnöke volt. A város szinte minden hazafias és közművelődési mozgalmából kivette a részét munkájával. Különösen támogatta a népfőiskolai mozgalom megszervezését a városban. A magyaróvári temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 242. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 01. 08. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre