Lexikon szócikk

Hönel Béla Albert
Mateócz 1863. december 3. - Magyaróvár 1937. június 26.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Szülei Hönel Dániel és Kelber Mária voltak. A késmárki gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1884-ben. A budapesti műegyetemen és Münchenben tanult építészetet. 1888-ban nyert építőmesteri oklevelet. Önkéntesként a 44. gyalogezredben szolgált, letette a tiszti vizsgát is. Az első világháborút századosként harcolta végig, részt vett Przemysl védelmében. Pályáját még Münchenben kezdte, dolgozott Szepesszombaton, majd egy pesti cég iroda- és építésvezetőjeként vezette a győri vasúti pályaudvar és a MÁV gépgyár építését. A Czóbel-Muskovits cég beltagjaként tervezte és építette fel az esztergomi laktanyát és csapatkórházat, a lévai honvédlaktanyát és a zimonyi millenniumi emlékművet. Még Budapesten önállósította magát, ez után, 1901-ben költözött Magyaróvárra. Vállalkozása tervezte és építette a Kühne gépgyár egyes épületeit, az ipartelepi villanytelepet, a mosoni szalaggyárat, a rónafői kastélyt, a főhercegi malmot és sörgyárat, a Növénynemesítő Intézet székházát, több iskolát, közöttük a neogótikus szentpéteri zárdaiskolát. Katonai megrendelésre 1903-ban tervezte a Hirtenbergi Tölténygyár (ma MOFÉM) nagyobbik üzemépületét. Leginkább ismert épülete az 1909-ben elkészült, saját magánlakásának épített magyaróvári úgynevezett postapalota, amelyik úgy vált postahivatallá, hogy az ő felesége volt a postakezelő. Ugyanebben az évben épült fel a (ma már elbontott) Mosoni-Duna-parti tüdőszanatórium. Több mint 25 évig volt tagja Magyaróvár képviselőtestületének, alapítója és elnöke az ipartestületnek. A Freiss Máriával kötött házasságuk gyermekáldás nélkül maradt. Hamvaik a magyaróvári temető családi sírboltjában nyugszanak. Emléktábláját, Lebó Ferenc alkotását, 2017. szeptember 16-án avatták fel az általa tervezett postapalota épületén.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 266. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1937. 07. 04. 1. p.
  • Beregszászi Balázs: Hetvenöt éve hunyt el Hőnel Béla Magyaróvár építésze
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 16. évf. 2012. 14. sz. 12. p.
  • Beregszászi Balázs: Hőnel Béla 150: Mosonmagyaróvár és vidéke, 2013: emlékkönyv Mosonmagyaróvár, 2015. 98 p.
A szócikk szerzője:Thullner István