Lexikon szócikk

Hönigswald Richárd
Magyaróvár 1875. július 18. - New Haven 1947. július 11.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Geschichte der Erkenntnistheorie. Berlin, 1933.
*Grundfragen der Erkenntnistheorie. Hamburg, 1997.
Édesapja Hönigswald Henrik Magyaróváron volt orvos. Középiskolai tanulmányait 1884-1888 között a magyaróvári piarista gimnáziumban végezte. 1902-ben Bécsben orvosi diplomát szerzett, majd Grazban és Halléban filozófiát tanult. 1916-tól a breslaui egyetemen a filozófia, pszichológia és a pedagógia professzora volt. 1930-tól Münchenben tanított. 1933-ban, Hitler hatalomra jutása után, zsidó származása miatt kényszernyugdíjazták. 1938-ban a dachaui koncentrációs táborba internálták. 1939-ben sikerült az Amerikai Egyesült Államokba emigrálnia, ahol New Yorkban magántanárként tevékenykedett. Elsősorban az ismeretelmélettel foglalkozott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Kimlei Péter