Lexikon szócikk

Hunyady László
Buda 1826. július 26. - Budapest 1898. december 30.

Foglakozása(i):
Nagybirtokos nemesifjúként jogot végzett. 1848 tavaszán kishivatalnok volt a Budai Helytartótanácsnál. A budai önkéntes nemzetőrségnél hamar tiszt lett. Nyáron már nemzetőr százados volt. Október 10-én főhadnaggyá nevezték ki a 17. honvédzászlóaljhoz. Részt vett a délvidéki és dunántúli védekező harcokban, majd az ellentámadásban. 1849 július közepétől hadosztály-segédtiszt lett a 8. hadtestnél. Augusztus 20-án Klapka György várparancsnok a Komáromnál állomásozó 127. zászlóalj parancsnokává nevezte ki, őrnagyi rangban. Az erőd október 2-án teljes amnesztia mellett adta meg magát a sikertelen ostrom után. Hunyady 1860-ban újította fel politikai tevékenységét, mint Deák párthíve. Moson megyéhez az itteni Zichyekhez fűződő rokonság kötötte. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy a kiegyezéskor Moson megye főispánjává nevezték ki. Az ő indítványára festették meg a megye számára Deák Ferenc, Ferenc József és - saját költségén - Erzsébet királyné olajképét. Ezek most is Mosonmagyaróváron a volt új megyeháza (ma polgármesteri hivatal) tanácstermében találhatók. A Moson megyei Honvédegylet első elnöke lett (1867-1868). 1872-1878-ban Somogy megye egyik országgyűlési képviselője volt, ott voltak birtokai.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848-49. évi szabadságharcban Bp., 1987- 178. p
  • Moson vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1867-68. GYőr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Mosonmagyaróvári Részlege
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre