Lexikon szócikk

Imrédy Lipót
Baja 1818. október 8. - Pozsony 1882. január 31.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Heinrich János Bács megye táblabírája, anyja Ettlinger Erzsébet volt. Gimnáziumi tanulmányait a bajai piaristáknál végezte. A győri jogakadémián két évet végzett. Innen valószínűleg Pozsonyba ment tovább. 1842-ben Moson megye tiszteletbeli alügyészévé nevezte ki gróf Nádasdy Ferenc Szeráfin főispán. 1847-ben Arakon a Héderváry uradalom ügyésze volt. Részt vett a megyei politikában. 1848-ban vette feleségül Bittó Juliannát, Pozsony megyei képviselőtársának, Bittó Istvánnak a testvérét. Hat gyermekük élte meg a felnőttkort, köztük Imrédy Béla a későbbi orvos. 1848 májusában a hat törvényszéki táblabíró egyikének választották. 1848. október 8-án az Országos Honvédelmi Bizottmány Moson megye népfelkelési biztosává nevezte ki. Az országgyűlést követte Debrecenbe. A tavaszi hadjárat sikerei nyomán ismét kormánybiztosnak javasolták, de csak Győrig juthatott. A bukás után emigrációba ment és 1852-ben tért haza. Három évig rendőri felügyelet alatt állt sárosfai birtokán, de az idők megváltozásával visszakerült a megyei életbe. 1861-ben törvényszéki szavazóbíróvá választották Magyaróváron. Különböző megyei bizottságok volt a tagja. A kiegyezés után több hazafias indítványt tett. 1876-tól közjegyzőként tevékenykedett Pozsonyban. Elnyerte a pozsonyi Királyi Közjegyzői Kamara elnöki hivatalát is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti alamanachja. Szerk. Pálmány Béla Bp., 2002. p. 384-386.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre