Lexikon szócikk

Izabella főhercegné
Dülmen 1856. február 27. - Budapest 1931. szeptember 5.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Habsburg Frigyes főherceg neje. Francia eredetű ősi családja az Árpádokkal is rokonságban volt. Kilenc gyermekük született, közülük a legfiatalabb Albrecht volt az egyetlen fiú. Magyarországon a leghosszabb időt Pozsonyban töltötték, ahonnan nemcsak Bécsbe, de a Moson megyei Féltoronyba is gyakran ellátogattak. Fiúk születésének örömére építtették a szomszédos albertkázmérpusztai templomot 1897-ben. Két évtized után az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlasztásával az említett helyek megszűntek a család számára. Trianon után Magyaróvárra költöztek és itteni uradalmuk javait élvezhették. A főhercegasszony egész életében érdeklődött a közélet és a jótékonyság iránt. A közéletben 1914 előtt többször érvényesítette a politikában és a tágabb családban is befolyását. Magyaróváron élve a mosoni Erzsébet jótékony nőegylet és a hasonló magyaróvári Hildegard egylet legfőbb támogatója volt. Kötelességtudó és gyermekszerető asszonynak ismerték. Szabad idejében szívesen fényképezett. Az uradalomban támogatta az iskoláztatást és számos egyéb területen tett jót. Halálakor a budapesti Mátyás templomban temették el. A szertartáson részt vett unokaöccse, Alfonz spanyol király és a volt német császár legfiatalabb fia, Oszkár herceg, valamint Horthy Miklós kormányzó is. Férje halála után (1936) hamvait visszahozták Magyaróvárra és a nagytemplomban kialakított kriptában együtt nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Habsburg lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. Bp., 1990. p. 170-171.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 09. 06. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 09. 09. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre