Lexikon szócikk

Kiss Elemér
Iván 1934. január 10. - Dorog 2009. október 28.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Gazdálkodási rendszerek a Vas megyei Cseren. Doktori disszertáció. Gödöllő, Agrártudományi Egyetem, 1967.
*Mezőgazdasági számviteli ismeretek: Jegyzet. Mosonmagyaróvár, Agrártudományi Egyetem (Keszthely) Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar, 1970.
*A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története. Szombathely, 1972.
*Húsz év mezőgazdasági termelőszövetkezetben: Dunasziget-Halászi (Salamon Lajossal közösen). Mosonmagyaróvár, 1979.
*Életem regénye. Mosonmagyaróvár, 2006.
Sopronban végezte középiskolai tanulmányait a Fáy András Szakközépiskolában, egyetemi diplomáját 1958-ban szerezte a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Rövid banki alkalmazás után 1960-ban került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára, ahol először az igazgatói titkárságot vezette, majd az Üzemtani Tanszéken kapott tanársegédi beosztást. 1967-1976 között egyetemi adjunktus, 1976-tól egyetemi docens, 1979-től tanszékvezető helyettes. 1963-ban szerzett szaktanári oklevelet Gödöllőn, s ugyanitt doktorált 1968-ban. 1983-tól a mosonmagyaróvári egyetemi kar továbbképzési csoportjának vezetését vette át, amelyet 1990-ben Továbbképzési Intézetté szerveztek. Ennek igazgatója volt 1994. évi nyugdíjba vonulásáig. Ezután még évekig tanított a pénzügyminisztérium tanfolyamain. Alakulásától, 1969-től tevékeny titkára volt a Mezőgazdasági Szakember Klubnak, amelynek utóda, az Óvári Gazdászok Szövetsége 2008-ban Wittmann Antal díjjal tüntette ki. Munkájáért többször kapott miniszteri kitüntetést. 2009. november 4-én a magyaróvári régi temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Nagy Frigyes: Kiss Elemérre emlékezünk
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 13. évf. 2009. 12. sz. 16. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2009. 11. 06. 21. p.
  • Kiss Elemérné közlése Kiss Elemérné, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Tuba László