Lexikon szócikk

Kis József
Jászapáti 1898. július 18. - Mosonmagyaróvár 1964. április 6.
Foglakozása(i):
Nagycsaládos gazdálkodó szülők idősebbik gyermeke, 1916-ban szülővárosának gimnáziumában tett érettségi vizsga után a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán folytatta tanulmányait. A katonai szolgálat miatt ez félbeszakadt, csak 1924-ben avatták orvosdoktorrá. A 68. gyalogezred önkénteseként az orosz és olasz frontokon harcolt, sebesülten angol fogságba esett, csak 1919 végén térhetett haza. Orvosi pályafutását a budapesti Rókus kórházban kezdte, ahol három évig volt segédorvos. 1928-ban nevezték ki a magyaróvári Karolina Kórház alorvosává, 1964-ben lett belgyógyász főorvos, ezt a beosztást haláláig megtartotta. Kórházi munkája mellett az egyik OTI körzet rendelőorvosaként is tevékeny részese volt a város egészségügyének. Házasságot nem kötött, korán meghalt testvérének fiát nevelte. (Dr. Kiss András belgyógyász főorvos nagybátyja osztályán kezdte pályafutását.) Emlékét a kórház igazgatói irodájában elhelyezett kép őrzi. Hamvai a magyaróvári köztemetőben nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 273. p.
  • Kiss András közlése Kiss András, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István