Lexikon szócikk

Koch Béla
Kolozsvár 1875. március 21. - ? ?
Foglakozása(i):
Apja bodrogi Koch Antal egyetemi tanár, anyja Tiber Gertrúd volt. Középiskoláit a kolozsvári piarista főgimnáziumban végezte, 1923-ban itt érettségizett. Előbb a kolozsvári I. Ferenc József Tudományegyetemen, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán tanult, ez utóbbin avatták 1899-ben orvostudományi doktorrá. Ezután Svájcban, Németországban és Olaszországban utazott, hazatérve a fővárosi egyetemen műtősebészeti oklevelet és tisztiorvosi képzettséget szerzett. Majd az egyetem kórbonctani osztályán lett gyakornok, később a II. számú sebészeti klinikán műtőnövendék, majd a Fővárosi Szent Rókus Kórház sebészeti osztályára helyezték segéd- ill. alorvosnak. 1904-ben nevezték ki Magyaróvárra a Mosonmegyei Karolina Kórház igazgató-főorvosává. Az I. világháború alatt a komáromi helyőrségi kórház sebészeti osztályát, később a Vörös Kereszt magyaróvári kisegítő kórházát vezette. Választott tagja volt Győr-Moson-Pozsony vármegye törvényhatósági bizottságának és Magyaróvár megyei város képviselőtestületének. Több tudományos társaságban tagként tevékenykedett: Magyar Természettudományi Társulat, Magyar Sebész Társaság, Országos Orvosszövetség, Magyar Orvosok Tuberkulózis Egyesülete stb. 1938-ban vonult nyugdíjba, s ez év áprilisában búcsúzott el hivatalosan a várostól. További életére vonatkozóan nincs adat.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 271. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1938. 04. 24. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Tuba László