Lexikon szócikk

Albert főherceg
Bécs 1817. augusztus 3. - Arco 1895. február 18.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Károly Lajos főherceg és Henrietta nassau-weilburgi hercegnő legidősebb fia volt. Hazánkban inkább az Albrecht elnevezéssel illették. Katonai neveltetést kapott és haláláig katona és nézeteit tekintve konzervatív maradt. Már 13 évesen ezredes és a 44. gyalogezred tulajdonosa volt. 1844-ben vette feleségül I. Lajos bajor király leányát, Hildegardot, aki 1864-ben elhunyt. Fia és leánya is fiatalon haltak meg. Albert 1848-ban az olasz hadszíntéren harcolt. 1850-ben Csehország katonai parancsnokává nevezték ki. 1851-től 1860-ig Magyarország katonai és polgári parancsnoka volt. 1850-ben a legnagyobb múltú agrár-felsőoktatási intézményt, a magyaróvárit, a Habsburg tartományok első állami agrár-tanintézményévé tette. Az intézmény a magyaróvári uradalma területén feküdt, ebből ajánlotta fel az államnak. 1864-ben a hadügy átszervezésével foglalkozó bizottság elnöke lett. Katonai pályafutásának csúcsa az volt, hogy az olaszokon Custozzánál 1866-ban győzelmet aratott. A Mária Terézia rend nagykeresztjének tulajdonosa és hadsereg főparancsnok volt. Mivel gyermekeit korán elveszítette, adoptálta bátyja, Károly Ferdinánd három fiát köztük Frigyest, aki szintén magas rangú katonatiszt lett és jelentős szerepet játszott magyaróvári uradalom életében.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Habsburg lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. Bp., 1990. p. 41-42.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre