Lexikon szócikk

Kovács Antal
Gyöngyös 1928. február 10. - Mosonmagyaróvár 1995. augusztus 26.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Örökléstan. Mosonmagyaróvár, 1973.
*A növénynemesítés időszerű kérdései. Mosonmagyaróvár, 1978.
Középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végezte. 1952-ben szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát az ELTE Természettudományi Karán. 1956-ban került Gödöllőre, az agrártudományi egyetem növénynemesítés-tani tanszékére. Itt előbb egyetemi tanársegéd majd adjunktus lett. 1961-1964 között aspiránsként Kijevben dolgozott, ahonnan a biológiai tudományok kandidátusaként tért haza. 1978-ban nevezték ki egyetemi tanárrá a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karán. Növénynemesítési alapkutatásokat végzett, a takarmánynövények, elsősorban a kukorica növénynemesítésével foglalkozott. Fő feladatának tekintette e növények fehérje- és aminosav tartalmának javítását. Fejlesztő kutatásokat folytatott az OMFB Fehérje Program keretében is. Szakirodalmi munkásságát 95 tudományos, 20 ismeretterjesztő cikk jelzi. 5 könyvrészlet és 10 egyetemi jegyzet megírásában vett részt. Számos hazai és külföldi tudományos rendezvényen vett részt és tartott előadásokat. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Természettudományos és műszaki ki kicsoda Bp. 1986-1988. 2. 209. p.
  • Kiss József: Kovács Antal: 1928-1995.
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 37. évf. 1995. 2. sz. p. 255-256.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter