Lexikon szócikk

Kovács K. Zoltán
Magyaróvár 1924. március 27. - Budapest 2008. március 6.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Az elemi és a középiskolát szülővárosában végezte. 1942-ben érettségizett a mosonmagyaróvári piarista gimnáziumban, ahol aktívan részt vett a cserkészmozgalomban. Tanulmányait a mosonmagyaróvári gazdasági akadémián folytatta, ahol 1946-ban szerzett oklevelet. 1946-ban belépett a Nemzeti Parasztpártba (NPP) és a Parasztszövetséghez is csatlakozott. Hamarosan kilépett a pártból, mivel nem értett egyet az NPP vezetőinek kommunistabarát politikájával. A továbbiakban a kereszténydemokrata-keresztényszocialista irányzatú Demokra Néppártban (DNP) politizált. 1947-ben a DNP, a legerősebb ellenzéki párt képviselőjelöltjeként bejutott az országgyűlésbe. A DNP sorsa, felszámolása következtében Kovács K. Zoltánnak emigrálnia kellett: 1949 februárjában átlépte a magyar-osztrák határt. Ausztriában majd Bajorországban telepedett le és több társával hozzáláttak a magyar kereszténydemokrata mozgalom újjászervezéséhez. 1951-1986 között a Münchenben, a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa volt: mezőgazdasági és belpolitikai témájú műsorokat készített Zoltán Károly álnéven. Több magyar emigráns szervezetnek is a tagja volt: Magyar Nemzeti Bizottmány, Pax Romana. 1989-ben bekapcsolódott a hazai kereszténydemokrata mozgalom ujjászervezésébe, de mindig a háttérben maradt, a magyar kereszténydemokraták új nemzedékének kiművelését tekintette hivatásának. Pártja, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 1991-ben Barankovics-emlékéremel ismerte el életútját, 2002-ben Táncsics Mihály-díjat kapott. 1993-ban 44 év emigrációja után feleségével együtt hazatelepedett. Szülővárosával is szoros kapcsolatban állt, segítette munkájában hajdani képviselőjelölt-társát Cséfalvay Gyulát (1919-1998), aki 1990-1994 között KDNP-és országgyűlési képviselő volt. 2002. október 26-án ő volt Mosonmagyaróváron a Gyász-téri megemlékezés szónoka, 2006 szeptemberében pedig átvette a helyi egyetemen, a gazdasági akadémia jogutódján gyémántdiplomáját.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Kereszténység és közélet: Tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Bagdy Gábor, Gyorgyevics Miklós, Mészáros József Bp., 1999. 273 p.
  • Az 1947. szeptember 16-ra Budapestre összehívott országgyűlés almanachja: 1947. szeptember 16 - 1949. április 12. Főszerk: Marelyn Kiss József; Vida István Bp., 2005. p. 234-235.
  • Böröndi Lajos: Egy egységes Európának kell új utat keresni: Interjú Kovács K. Zoltánnal
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 8. évf. 2004. 3. sz. p. 4-5.
  • Kimlei Péter: Kovács K. Zoltán és a magyar kereszténydemokrata mozgalom
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 11. évf. 2008. 2. sz. p. 7-10.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter