Lexikon szócikk

Kozma István
Muzsla 1934. május 31. - Mosonmagyaróvár 2009. november 2.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A zsúfoltság okozta károsság mértékének megállapítása a baconhízlalás során (Doktori értekezés), 1968.
*Az eltérő tartásmódok hatása a tenyésztésbeli korra és a selejtezésre nagy hússertéseknél (Kandidátusi értekezés), 1982.
Alapiskoláit szlovákiai szülőfalujában végezte, mezőgazdasági mérnöki diplomát 1958-ban szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Ebben az évben a Dorogi Járási Tanács előadója, 1959 és 1961 között a Tatai Tangazdaságnál agronómus, 1961-től két évig a Csornai Mezőgazdasági Technikum tanára. 1963-ban került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára, ahol kezdetben tanársegéd, majd adjunktus, később egyetemi docens. 1968-ban egyetemi doktori címet szerzett. Egyetemi oktatóként és kutatóként a sertéstenyésztés (süldőnevelés, kocautánpótlás és hízlalás, tartási és takarmányozási kérdések) volt a fő profilja. Kandidátusi értekzését 1982-ben védte meg. Félszáznál több tudományos közleménye a sertések tartási körülményeivel foglalkozott. Tevékenységéért kétszer kapta meg a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést, egyszer a Kiváló Munkáért elismerést. 2003-ban vonul nyugdíjba, de még két évig óraadóként oktatta az óvári egyetemi kar hallgatóit. 2009. november 6-án a magyaróvári temetőben helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Természettudományos és műszaki ki kicsoda Bp. 1986-1988. 2. 214. p.
  • Kovácsné Gaál Katalin: In memoriam Kozma István
    Vivat Academia Sopron, 2003- 7. évf. 2009. 6. sz. 24. p.
A szócikk szerzője:Tuba László