Lexikon szócikk

Kögl Szeverin János
Mosonszentpéter 1914. június 20. - Sao Paulo 1994. február 13.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyvek. Bp.1941.
*Öröm is vigasz. Elmélkedések. Sao-Paulo 1954.
*Qui deram os hungaros ao mundo? (Mit adnak a magyarok a világnak?) Sao Paulo, 1954.
*Magyar műhely a Dél Keresztje alatt (Kutasi Kovács Lajossal szerk.) Sao Paulo, 1960.
*Magyarok Brazíliában. Sao Paulo, 1992.
Őseit (a saját családfa-kutatás szerint) 1717-ig visszavezető, többgyermekes heidebauer kereskedőcsalád idősebb sarja. Kögl Lénárd plébános bátyja. A elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát részben Magyaróváron, részben a győri bencéseknél járta ki. Érdeklődése már ezekben az években a trianoni döntéssel kettészakított Moson megyei németek, a heidebauerek története és szellemi hagyatéka felé fordult. Szakköri dolgozatai és pályázatai is ebben a témában készültek. 1934-ben lépett be a bencés rendbe, a teológiát már Pannonhalmán végezte. 1939-ben tett ünnepélyes fogadalmat és 1940-ben szentelték pappá. Budapesten gyakorló tanárként doktorált 1940-ben. 1941-től Zalaapátiban hitoktató káplán, 1943-1948 között lelkész ugyanitt. A rend segítségével 1949. áprilisában érkezett Brazíliába. Sao Pauloban először kisegítő plébános, a telepesek lelkésze és a Magyar Vöröskereszt Segélyakció elnöke volt. 1951-1958 között házgondnok, 1960 és 1988 között kolostort és iskolát épített, megszervezte a Szent Benedek plébániát. Megtervezte és felépítette a Szent Imre kisszemináriumot. Közben (1970-1984 között) házfőnök és plébános a Nova Santa Rosa-ban, tanár a magyar gimnáziumban, ahol 1981-1986 között igazgató is. 1970 és 1984 között a toledói egyházmegye püspöki tanácsosa, a paranai rádió magyar adásainak irányítója, a Könyves Kálmán Szabadegyetem örökös rektora. 1974 és 1981 között szemináriumi házfőnök is volt. 1985-től nyugdíjas káplán és könyvtáros. Első és egyben utolsó magyarországi látogatásakor (1994) részt vett a Jánossomorja/Mosonszentpéter-i II. világháborús emlékmű felavatásán. Álnevei: dr. Krassó Szörény, Krassó Szörény.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 7. p. 321-322.
  • Thullner István: Jánossomorja: Kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv Jánossomorja, 2004. p. 167-172.
  • A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára 1802-1986. Pannonhalma, 1987. 205. p.
A szócikk szerzője:Thullner István