Lexikon szócikk

Kumpf Antal
Zeidler 1879. április 16. - Mosonmagyaróvár 1955. július 21.

Foglakozása(i):
Édesapja Kumpf József, édesanyja Kühnel Emilia volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia cseh-morva területéről vándoriparosként érkezett fiatalember véletlenszerűen telepedett le Magyaróváron, s 1900-ban működési engedélyt kért. Első műterme a mai Vár-közben egy korábban is fotóműteremként szolgáló barakképület volt. Biztos egzisztencia birtokában szülőföldjén vette feleségül egy a csehek által elüldözött gyáros lányát, Kühnel Ilonát. Házasságukból gyermek nem származott. A hozományból 1927-28-ban hivatásos német műteremépítésszel terveztették a Városkapu téri (akkor Pozsonyi u. 267. sz.) híres Kumpf műteremházat. Nemcsak jó szemű és jó ízlésű fotográfus volt, hanem szinte elkötelezett képi megörökítője lett befogadó városának. A második világháború után a jeles iparostól elvették a házát, megmaradt eszközeit, számlálhatatlan mennyiségben kidobott üvegnegatívjait a Hansági Múzeum akkori igazgatója (Pusztai Rezső) mentette meg. A képgyűjteményből a múzeum 2000-ben várostörténeti válogatást jelentetett meg. Földi maradványait a Lázár utcai szegényházból rokonai, a Holzhammer-család temettette el a magyaróvári köztemetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szentkuti Károly-Thullner István: Moson és Magyaróvár régi fotográfiákon: Válogatás Kumpf Antal fotóanyagából Mosonmagyaróvár, 2000. 69 p.
  • Thullner István: A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum fotótárának Kumpf gyűjteménye
    = A Hansági Múzeum évkönyve Mosonmagyaróvár, 1998- 4. évf. 2005. p. 119-132.
A szócikk szerzője:Thullner István