Lexikon szócikk

Laene Ernő
Sopron 1864. - Magyaróvár 1904. június 11.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Laene Frigyes evangélikus tan- és nevelőintézeti igazgató és tulajdonos volt Sopronban. Édesanyját Koch Máriának hívták. Testvérei közül Hugó az Arad megyei Gazdasági Egyesület igazgatója lett. Felesége Kozmata Franciska volt. Iskoláit szülővárosában és Bécsben végezte. Pályáját a magyaróvári Karolina Kórháznál kezdte, de a kis intézményt csak rövid ideig igazgatta. Az osztály-szervezésétől a technikai fejlesztésekig mindent ő végzett és az 1860-as évek elején még kihasználatlan új kórházépület a millenniumra európai színvonalú gyógyító intézmény lett. 1898-ban kinevezték Moson megye tiszti főorvosának, akkor költözött a Deák téri új takarékpénztári bérházba a Lajta partra. Mindössze 40 évesen halt meg. Az elhunytnak a kollégák kezdeményezésére emléktáblát avattak, amely érdemeit megörökítette. Az 1960-as évek végén lebontott régi épületről a tábla a múzeumba, majd az 1928-ban épült volt tüdőosztály épületének falára került.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1904. 06. 19. 1. p
  • Mosonmagyaróvári Okmányiroda, Halotti anyakönyv kézirat
  • Mosonmagyaróvári Levéltári Részleg, Alispáni iratok kézirat
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre