Lexikon szócikk

Lang Lénárd
(Moson) Szent-Péter 1880. október 21. - Mosonszentpéter 1947. október 7.

Foglakozása(i):
Lang Pál és Wally Katalin sokgyermekes heidebauer gazdacsalád elsőszülött gyermeke. Német anyanyelve ellenére magyar nyelvből jeles tanulója volt a győri bencés gimnáziumnak. Tanulmányait édesapjának balesete miatt nem folytathatta, haza kellett térnie a 120 holdas családi gazdaságba. Az első világháború különféle harcterein eltöltött három év után tért haza. Mosonszolnokról hozott feleségével két gyermeket neveltek fel. A fiatal gazdát hamarosan beválasztották a községi elöljáróságba. Részben a felfokozott trianoni trauma-hangulat, részben domináns magyarságtudata vitte a nemzeti hadseregbe és a Nyugat-magyarországi felkelésbe. Az országos politikába való bekapcsolódását csak részben magyarázza ez az előélet. Azt annak a vármegyei akaratnak köszönheti, amelyik minden áron meg akarta akadályozni, hogy a csonka nezsideri, (mosonszentjánosi) választókerületben egy Német népszövetségbeli budapesti ügyvéd legyen a megye követe. Az 1931. évi nemzetgyűlési választáson csak a második fordulóban nyerte el a mandátumot. Sajtónyilatkozata szerint mindkétszer azért lépett fel, hogy választókerülete és a magyar nép érdekeit lelkiismerete szerint képviselje. A Kisgazda Párt színeiben indult ifjú képviselő már az első ülések egyikén megtartotta parlamenti szűzbeszédét. A Tisztelt Ház egyik legfiatalabb korjegyzője az almanach szerint "talpraesett felszólalásaival keltett figyelmet". A következő, 1935-ös választáson a választókerület gazdaegységének kifejezőjeként jutott be a nemzetgyűlésbe. Mindkét ciklusban tevékeny és hatásos képviselője volt a kisgazdálkodóknak. Népszerűségének még az sem ártott meg, hogy képviselőségének utolsó évében a szélsőjobboldalhoz csatlakozott, hiszen széles körben és keményen hangot adott Hitler- és Volksbund- ellenes véleményének. A mezőgazdaság fejlesztése terén kifejtett érdemeiért gazdasági tanácsos címet kapott, alelnöke volt az Országos Mezőgazdasági Kamarának. Szülőfalujában terménykereskedéssel és exportálással foglalkozott, a helyi tejszövetkezetben és a szénatermelők szövetkezetében fejtett ki érdemleges tevékenységet. A második világháború elvesztése és német származású véreinek kitelepítése végképp megrendítette amúgy is leromlott egészségi állapotát. Csaknem fél évszázados közéleti szereplés után 67 éves korában érte a halál, hamvai szülőfalujának temetőjében nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Thullner István: Jánossomorja: Kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv Jánossomorja, 2004. p. 177-179.
  • Keresztény magyar közéleti almanach. Szerk. Hortobágyi Jenő Bp., 1940-1944. 1. 591. p.
  • Magyar országgyűlési almanach: ötszáz magyar élet - 1931-1936. Szerk. Lengyel László, Vidor Gyula Bp., 1931. 187. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 04. 04. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István