Lexikon szócikk

Laurenszky Gusztáv
Zurány 1893. - Budapest 1942. november 6.

Foglakozása(i):
Tanulmányait a pozsonyi főreáliskolában és a budapesti műegyetemen végezte, amelyeket több külföldi tanulmányúttal egészített ki. Első világháborús katonai szolgálatát a komáromi tüzéreknél kezdte, majd felderítő-repülőtiszt lett a galíciai és az olaszországi harctereken. A fegyverletétel napjaiban kifejezetten merész repülős vállalkozást hajtott végre, amelynek során megteremtette az összeköttetést a fővárosi hadvezetés és a déli hadsereg között. A repülőfőhadnagy akkor már műegyetemi hallgató volt és önként vállalkozott a nehéz feladatra. A magyaróvári újság szerint ő volt az a magyar repülő, aki elsőként végzett katonai szolgálatot magyar nemzeti színekre festett géppel. Még zászlósként megkapta a nagyezüst és arany vitézségi érmet, a Signum Laudis fokozatait, a katonai érdemkeresztet a kardokkal és csillagokkal. A háború után Budapesten szervezte az egyetemi sportrepülést. 1938-ban ismét katonai szolgálatot vállalt a honvéd repülő haderő megszervezésében. Tervezőmérnöki irodát nyitott, amely sok pályadíjat nyert. Magyaróvárnak elkészítette a Karolina Kórház átalakításának terveit és a Diákszövetség felkérésére megtervezte a hegyeshalmi polgári iskola épületét. Vezetője volt a Mosonmegyei Diákszövetség fővárosi tagozatának. 1940-ben részt vett az új mosonmagyaróvári városháza építésének tervpályázatán, munkáját 500 pengős tiszteletdíjjal megvásárolták. 1941-ben a Magyar Mérnöki és Építési Egylet képviseletében jelen volt a doborgazszigeti Duna-híd építési helyszínelésén. A délvidéki hadműveleti területen betegedett meg. Földi maradványait a rákoskeresztúri köztemetőben helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1918. 11. 17. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1938. 11. 24. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 10. 23. 23. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 11. 12. 1. p.
A szócikk szerzője:Thullner István