Lexikon szócikk

Legány Ödön
Kassa 1876. március 18. - Hatvan 1944. augusztus 14.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Termesszünk több őszi árpát. (Rádiós Gazdasági Előadások.) Bp., 1938.
*Gabonafélék aratása előtt. (Rádiós Gazdasági Előadások.) Bp., 1939.
*A vetésnél elkövetett hibák. (Rádiós Gazdasági Előadások.) Bp., 1940.
Legány Zoltán építész édesapja. 1898-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Két évig segédtiszt volt gróf Károlyi Sándor fóti uradalmában, 1900-tól tanársegéd Magyaróváron Cserháti Sándor mellett. Legány egyre nagyobb figyelmet fordított a növénynemesítési kísérletekre. 1903-tól cukorrépával és rozzsal végzett keresztezési kísérleteket. Ő foglalkozott először az őszi zab nemesítésével és számos szántóföldi kultúrnövényt próbált egyedkiválasztás útján javítani. 1908-tól Grábner Emil után 10 éven át ő volt a növénynemesítés előadója. 1907-ben Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban tanulmányozta a növénytermesztést. 1913-1918 között a Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára volt, ezzel párhuzamosan 1908-tól 1918-ig a Hatvani Cukorgyár Rt. nagyteleki növénynemesítő telepének vezetője. Magyaróváron a társadalmi élet egyik legnépszerűbb, legtevékenyebb, legvidámabb alakja volt. Szerette a zenét, a művészeteket és a szórakozást. Aktív tagja volt a Magyaróvári Széchenyi Körnek, a Kaszinónak, a Magyaróvári Férfidalárdának az akadémiai Zene-Egyletnek és Gazdasági-Egyletnek. 1918-tól a Hatvani Növénynemesítő Rt. egyik megalapítója, vezérigazgatója (1918-1942). Nemesítette a Magyaróvárról áthozott burgonyát és babot, foglalkozott a lóbab, búza, szója, konyhakerti és takarmánynövények nemesítésével. Nevéhez fűződik a sörárpa, árpa, rozs, bab, borsó, mák és pannonbükköny kinemesítése, de foglalkozott takarmánykeverékek előállításával és mesterséges megtermékenyítéssel is. Kezdeményezésére jött létre a Magyar Növénynemesítők Országos Egyesülete, amelynek ügyvezető igazgatója és alelnöke volt. Igazgatóválasztmányi tagja volt az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek és a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesületnek, alelnöke a Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének. 46 éves pályafutása alatt sok előadást tartott és sok szakcikket írt, főleg a „Köztelek”-be. Magyar királyi gazdasági főtanácsos címmel tüntették ki. Hatvanban temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 09. 13. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 08. 20. 2. p.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 50. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 366-368.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. 155. p.
A szócikk szerzője:Tuba László