Lexikon szócikk

Major Pál
Mezőberény 1818. május 4. - Magyaróvár 1890. augusztus 13.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Moson megye állam-rajza. Magyar-Óvár, 1868.
*Mosonymegye monographiája (I. füzet). M.-Óvár, 1878.
*Mosonymegye monographiája II. füzet. Magyar-Óvár, 1886.
Apja a Wenckheim uradalom számvevője volt. Középiskoláit Sopronban, az evangélikus líceumban végezte. A soproni magyar társaság egyik alapítója volt. A Győri Jogakadémia után elvégezte a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetet. Figyelemmel kísérte a reformkor történéseit. 1838-ban Pozsonyban Kossuth Lajos irodájában dolgozott. A „Pesti Hírlap” Moson megyei levelezője volt és a főhercegi uradalom alkalmazottja. 1848-ban kinevezték a megye árvaszéki gondnokának, amit később többször betöltött. Ebben az évben Zichy Henrik főispán táblabíróvá nevezte ki. Valóságosan a szabadságharc mellé állt, Pándorfalun tábori biztosnak nevezte ki Csányi László kormánybiztos. A császáriak előrenyomulásakor háttérbe húzódott, a megye ellenzékéhez tartozott. 1861-ben másod alispánná választották. A provizórium éveiben Nyugat-Európában tett tanulmányutat. 1865-1870 között Moson megye első alispánja volt a kicsi, de befolyásos evangélikus közösség reprezentánsa. Gazdasági téren szerzett érdemeiért 1866-ban tanácsosi címet, 1870-ben Vaskorona rendet kapott az uralkodótól. 1871-ben a megye zurányi választókerületének lett országgyűlési képviselője. Ő volt Moson megye első magyar nyelvű monográfusa. Gazdasági irodalmi tevékenységet is folytatott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre