Lexikon szócikk

Masch Antal
Kuttenplan 1809. március 11. - Magyaróvár 1884. augusztus 27.
Foglakozása(i):
A prágai, majd a bécsi orvostudományi egyetemen tanult. 1835-ben diplomázott és négy évig a bécsi közkórházban dolgozott. Négy évig a bécsi állatorvosi egyetem ösztöndíjasa volt. 1840-ben nevezték ki a magyaróvári magántanintézet tanárává. Anatómiát, állattant, ásványtant és éghajlattant is tanított. Néhány év múlva megírta monografikus állatgyógyászati kézikönyvét Landwirtschaftliche Thierheilkunde… címmel. A munka értékét jelzi, hogy négy kiadást ért meg. A többi tárgyhoz is írt kézikönyveket. 1846-ban nevezték ki az intézet igazgatójának. 1848 őszén az oktatás szétesett, belső emigrációba vonult. 1850-ben az intézmény Magyaróvári Gazdasági Tanintézet címmel a Habsburg monarchia központi állami agrár-felsőoktatási iskolája lett. Ekkor Heinrich Wilhelm Pabstra bízták a vezetést. Masch 1861-ben lett újra megbízott igazgató. 1869-ben a magyar állam kivásárolta a tanintézet felét, ami a német tanárok egy részének elvándorlásához és a bécsi hasonló iskola létrehozásához vezetett. Masch Antal azonban maradt és tovább igazgatta az intézményt. Új, magyarul is tudó tanárok kerültek a tanintézményhez, és Masch elkezdte a kapcsolódó kísérleti intézetek szervezését. 1873-ban jött létre az Eszköz- és Gépkísérleti Állomás, 1873-ban a Vegykísérleti Állomás, 1878-ban pedig a Vetőmagvizsgáló Állomás. 1874-ben csak a magyaróvári tanintézmény kapott „Gazdasági Akadémia” rangot. Itt lehetett – 1906-ig – a legmagasabb szintű oklevelet szerezni. Olyan új tanárok kerültek az oktatók közé, mint Cserháti Sándor, id. Sporzon Pál, Linhart György és Deininger Imre, akik a „nagy tanári kar” tagjaivá váltak. Puszta véletlen, hogy halálának évében szűnt meg a párhuzamos német nyelvű oktatás, mert azt már 1872-ben javasolta a magyar fenntartású intézményben. 1870-ben a Vaskorona rend III. osztályát és lovagi címet kapott. 44 évig szolgálta a magyaróvári felsőoktatást és nemzetközileg elismert tudós volt. A magyaróvári temetőben nyugszik, emlékét a vár udvarán relief őrzi. Mellszobrát, Lipovics János alkotását 2014. december 18-án avatták fel az egyetem területén
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 477-480.
  • Tenk Antal: Dr. Masch Antal: 1809-1884.
    Végtelen pályatérben: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 7. Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr, 2016. p. 130-144.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre