Lexikon szócikk

Nagy József, L.
Kunsziget 1882. szeptember 21. - Pannonhalma 1962. október 31.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Bevezetés a demonstrációs fizikatanításba. Vác, 1930.
Győrben végzett iskolák után 1897-ben Vácon, 1898-1901-ig Rózsahegyen tanult középiskolákban. Kolozsváron járt egyetemre 1902-1905 között, ahol a teológián kívül matematikát és fizikát is tanult. 1906-tól két évig Szegeden, 1908-1911-ig Budapesten, 1912-től Debrecenben, Nyitrán, Kecskeméten és Léván volt gimnáziumi tanár. Magyaróvárra először 1917-ben került két évre. Tizenkét évi budapesti és váci tanítás után 1932-ben ismét Magyaróvárra jött, ahol a rend feloszlatásáig, 1949-ig tanított. 1950-ben, szülőfalujában a testvérénél húzta meg magát, valójában oda deportálták. 1954 és 1962 között Kecskeméten, illetve Pannonhalmán volt a nyugdíjas otthon lakója. Kunszigeten temették el. Már 1915 után jelentős szerepet vállalt a kísérletező fizikatanítás meghonosításában. Mosonmagyaróvári tartózkodása alatt vált híressé a piarista gimnázium fizikai szertára. Nagy „Szepi” szigorú, kiváló fizika-matematikatanár hírében állt a tanulónemzedékek egész sora emlékezetében. Írt fizikai tankönyveket, kísérletező-könyveket és didaktikai munkákat. Megindítója volt a „Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapoknak”.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 269. p.
  • Pedagógai lexikon Bp., 1997. 2. 534. p.
A szócikk szerzője:Thullner István