Lexikon szócikk

Németh Vince
Bősárkány 1859. június 5. - Magyaróvár 1923. szeptember 15.

Foglakozása(i):
Szülei Németh Zsigmond és Szabó Borbála voltak. Gimnáziumi osztályait Magyaróváron és Győrben járta ki, itt volt teológushallgató is. 1883-ban szentelték pappá. Győrszigeten, Sopronkövesden és Mezőőrsön, 1888-tól pedig (Moson)Szent-Jánoson volt káplán. 1897-től Halászin plébános, itt 18 ezer koronát gyűjtött össze a templom felújítására. 1914-től haláláig Magyaróváron volt plébános. 1916-ban címzetes ercsi apát. 1900-tól tagja volt a Moson vármegyei törvényhatóságnak. Háborús időkben szerzett érdemeiért megkapta a II. o. polgári hadi érdemkeresztet. 1922-től a somorjai (szigetközi) választókerület nemzetgyűlési képviselője. Alapítója volt a Halászi Tejszövetkezetnek és elnöke a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesületnek. Súlyos betegségben megélt rövid szenvedés után váltotta meg a halál, temetési szertartását Giesswein Sándor pápai prelátus végezte. Hamvait a magyaróvári köztemetői kápolna kriptájában helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 9. 689. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1916. 10. 15. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 09. 20. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 12. 25. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Thullner István