Lexikon szócikk

Nyárády György
Dicsőszentmárton 1889. április 17. - Balatonalmádi 1956. március 6.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait befejezve elvégezte a kolozsvári jogi egyetemet és a Kolozsmonostori Gazdasági Akadémiát is. 1911-ben került a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol 1919-ben a gyakorlati tanszék és a tangazdaság vezetésével bízták meg. Az első világháborút követő nehéz gazdasági helyzet ellenére munkájával sikerült elérnie, hogy a tangazdaság egyben mintagazdaság is legyen. Felismerte, hogy a tanítás egyedüli célja a jövedelmező termelés biztosítása, emellett a tangazdaságok fontos bevételi forrásai is voltak a földművelésügyi minisztériumnak. 1924-ben akadémiai rendes tanárnak nevezték ki. 1927-től az állattenyésztési tanszék élén állt. 1934-ben megromlott egészségi állapota miatt nyugdíjazták. Emlékét emléktábla őrizte az egyetem munkaszervezési tanszékének falán, majd ez az emléktábla az egyetem B. épületének falára került.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Börzseiné Závori Mária: 100 éve született dr. Nyárády György akadémiai rendes tanár, a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia gyakorlati, majd állattenyésztési tanszékének és tangazdaságának vezetője
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 34. évf. 1989. 2. sz. 7. p.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. p. 108-109.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter