Lexikon szócikk

Berg Miksa
Kapuvár 1895. január 25. - Graz 1960. május 17.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Budapesten és Sopronban végezte. Az első világháborúban többször kitüntették, 1918-ban súlyosan megsebesült. Felsőfokú tanulmányait az első világháború alatt is folytatta, 1918-ban Pozsonyban államtudományi doktori oklevelet szerzett. Közigazgatási pályáját Sopron vármegyében kezdte. 1919 júniusában, a Tanácsköztársaság ideje alatt a Sopron-környéki ellenforradalmi mozgalmak egyik vezetője volt. 1920. május 29-én iktatták be, mint Moson vármegye főispánját, kormánybiztosát. Elődje Zsembery István, aki Moson vármegye mellett Sopron vármegye főispánja is volt. Berg mindössze három hónapig volt a vármegye főispánja, 1920 szeptemberében felmentették. Főispánsága alatt, mikor bizonytalanná vált Nyugat-Magyarország és így Moson vármegye sorsa is, bekapcsolódott a térség jövőjét illető tárgyalásokba. Több megyei település így Moson, Bezenye, Lébény és Pomogy is díszpolgárává választotta. Visszavonult abonyi birtokára, a közéletbe csak az 1920-as évek végétől kapcsolódott be újra. A Független Kisgazdapárt képviselőjeként 1935-től tagja volt az országgyűlésnek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Összeáll. Gudenus János József Bp., 1990-1999. 1. p. 157-158.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 06. 06. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 09. 12. 1. p.
  • Országgyűlési almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István Bp., 1935 220. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter