Lexikon szócikk

Ostermayer Károly
Moson 1825. február 5. - Moson 1891. április 17.

Foglakozása(i):
Ostermayer Pál gabonakereskedő és Raithl Klára házasságából született, a négy közül egyedül életben maradt gyermek alsó iskolai osztályait Mosonban, a középiskolát a magyaróvári piaristáknál végezte. A testvérek és a szülők viszonylag korai halála következtében szomorú egyedülvalóságra ítélt felnőttkorát a csibuk-pipa és a barátok között volt kénytelen megosztani. Népes rokonsága távol élt Mosontól, alig ismerte őket, otthonában fizetett személyzet gondoskodott róla. Társtalan agglegény maradt, aki a maga szorgalmából és tehetsége révén kisvárosi viszonylatban hatalmas vagyont szerzett. Ennek birtokában is jószívű, segítőkész polgárember maradt, akit élete végéig csak barátok vettek körül. Bár mindig környezetének mosoni német nyelvén társalgott és üzletelt, barátainak visszaemlékezése szerint, ha magyarul beszélt, mindig helyes kiejtéssel használta a régiesen zamatos magyar nyelvet. Emberbaráti gondoskodását, körültekintően gondoskodó, gavallér ember voltát, hosszú sorokat tartalmazó végrendelete tanúsítja, amelynek utolsó bekezdésében minden adósának tartozását elengedte, sőt még az örökösödési illetékeket is maga rendelte kifizetni. A sok tízezer forintra rúgó vagyonrészről szóló végzés mellett bőkezűen gondoskodott szülőfalujáról. Olyan alapítvány tett, amelynek következménye és eredménye szinte példa nélkül áll. Kisdedóvodát létesített, amelynek számára hagyatékozta Fő utcai házát, 16 holdnyi szántót és 77 000 forint készpénzvagyont. Mélységesen római katolikus neveltetése és szelleme ellenére liberális gondolkodásról tett tanúbizonyságot, amikor arról is rendelkezett, hogy az apácák vezetése alatt álló kisdedóvóba felekezeti megkülönböztetés nélkül minden gyermeket fel kell venni. Emlékét maradandóan őrzi a mosoni városrész "Ostermayer Károly alapítványa 1891" feliratú óvoda, a vele szemben nyíló nagy utca, az azóta is szeretettel és megbecsüléssel gondozott temetői síremléke, a mosoni templom üvegablakai és a jelenleg a múzeumban őrzött olajfestmény-arcképe. Halálának 25. évfordulóján Gálosi Soma írásban állított maradandó emléket.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Gálosi Soma: Mosoni emlékek Magyaróvár, 1923. p. 36-38.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 11. 12. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István